Ο ΑΡΩΓΟΣ έχει ανάγκη τη στήριξή σας για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο του. Στηρίξτε το έργο μας για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων εναλλακτικού τουρισμού. Μπορείτε να γίνετε μέλη μας, οι πολύτιμοι χορηγοί μας, ή να κάνετε μια δωρεά.

Κοινοποιήστε: