Πατήστε το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για να αλλάξετε αυτό το κείμενο. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec

Ο ΑΡΩΓΟΣ είναι πολιτιστικός οργανισμός με έδρα τη Πρέβεζα. Είναι εγγεγραμμένος στην Πύλη Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. από τον Σεπτέμβριο του 2017. Εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μελών.

ΣΚΟΠΟΙ:
1. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και πνευματικού πλούτου της Ελλάδας.
2. Ενίσχυση της πρόσβασης στην γνώση και την εκπαίδευση.
3. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Η αποστολή μας είναι να εξοικειώσουμε το κοινό με την ιστορία και την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω δράσεων θέλουμε να αναβιώσουμε, να αναδείξουμε και να ερμηνεύσουμε τη τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Επιπλέον, τα καινοτόμα προγράμματα μας θα δημιουργήσουν ένα βιώσιμο οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον προς όφελος του τοπικού πληθυσμού και της κοινωνίας γενικότερα.

Κεντρικός σκοπός του ΑΡΩΓΟΥ, είναι η σύνδεση έρευνας και καινοτομίας με την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και εκδηλώσεων σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη οικονομικής και πολιτιστικής βιωσιμότητας σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, στοχεύουμε να καταστούμε δυναμικός μηχανισμός για την αναβάθμιση και την αειφόρο ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της συνεργασίας μας με την κοινωνία των πολιτών και της ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών για την επίλυση προβλημάτων στις σύγχρονες πόλεις. Ένας άλλος στόχος είναι η παρακολούθηση, η έρευνα και η αξιολόγηση πολιτικών και δημόσιων ζητημάτων, εκδηλώσεων και εννοιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τα πολιτιστικά προϊόντα.

Όραμά μας είναι η διερεύνηση της ιστορίας του παρελθόντος μας προκειμένου να επηρεάσουμε οικονομικά και πολιτιστικά την βιωσιμότητα στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο. Προσβλέπουμε στην μακροπρόθεσμη πολιτιστική και οικονομική βιωσιμότητα σε περιοχές χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για την προσέλκυση τουριστών και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Γεώργιος Λαμπρακούλης
Ιδρυτής και Διαχειριστής

 

 

Κοινοποιήστε: