Η ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις και σχεδιασμό. Αναμφισβήτητα, κάθε δράση που συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να διέπεται από ειδικούς κανονισμούς και να ενσωματώνεται σε ένα γενικό πλαίσιο διαχείρισης. Συνοψίζοντας, οι βασικοί στόχοι ενός σχεδίου διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι οι εξής:

α) Προστασία μνημείων

β) Χρήση μνημείων

γ) Δημιουργία προστατευόμενων και απομονωμένων ζωνών

δ) Αστική ανάπλαση και αποκατάσταση

ε) Χωρική αναδιοργάνωση

Ένα παρόμοιο σχέδιο διαχείρισης μπορεί να εφαρμοστεί στις ελληνικές πόλεις καθώς η πολιτιστική τους κληρονομιά μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο του οδηγού για την ανάπτυξή τους. Η ανάγκη των πόλεων για μακροπρόθεσμη και αειφόρο ανάπτυξη είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα στη χώρα μας. Οι πόλεις πρέπει να επικεντρωθούν και να εκμεταλλευτούν τα ξεχωριστά πλεονεκτήματα που διαθέτουν. Τα πλεονεκτήματα αυτά, μπορεί να περιλαμβάνουν την μακρά ιστορία, σε εθνικό επίπεδο – και όχι μόνο – των μνημείων στην περιοχή, την αστική ανάπλαση και την αυξανόμενη παραγωγικότητα τους.

Έχοντας ως εργαλείο την πολιτιστική κληρονομιά των ελληνικών πόλεων, η κεντρική ιδέα της προτεινόμενης στρατηγικής αφορά την επίτευξη ανάπτυξης της πόλης στον οικονομικό, κοινωνικό αλλά και στον περιβαλλοντικό τομέα. Συγκεκριμένα:

  1. Οικονομικός τομέας: Βελτίωση της εικόνας και των δυνατοτήτων της πόλης για την ενίσχυση των υφιστάμενων και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στις πόλεις.
  2. Κοινωνικός τομέας: Ενίσχυση της αίσθησης ταυτότητας μεταξύ των πολιτών ώστε να συνεισφέρουν συλλογικά για να βελτιώσουν τη ζωή τους στην κοινότητα και το μέλλον της.
  3. Τομέας του περιβάλλοντος: Ανάπτυξη της οικολογικής ευαισθητοποίησης και γνώσης, ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και να συμμετέχουν και να οργανώνουν σχετικές δράσεις.

Κατά συνέπεια, η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προσελκύσει επενδυτές, επισκέπτες και νέους κατοίκους προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη, μακροπρόθεσμη και διαρκής ανάπτυξη.

 

Λαμπρακούλης Γεώργιος

Ιδρυτής και Διαχειριστής του ΑΡΩΓΟΥ

 

Κοινοποιήστε:
  • 14
    Shares
Κατηγορίες: GreekΑΡΩΓΟΣ NEWS