Η Ελλάδα είναι μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου όσον αφορά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά, όμως η κρίση έχει παραλύσει οικονομικά τη χώρα. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, η χώρα μας έχει ανάγκη από εναλλακτικές πηγές εισοδήματος και ο τουρισμός είναι μια από τις βασικές λύσεις για την οικονομική βιωσιμότητα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα κύρια κεφάλαιά για την οικονομική ανάπτυξη μίας περιοχής και οι πολιτιστικές δραστηριότητες, είναι μερικά από τα σημαντικότερα θεάματα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα μνημεία, και γενικά η πολιτιστική κληρονομιά, αποτελούν έναν από τους απαραίτητους παράγοντες για την προσέλκυση του τουρισμού.

Η οικονομική αποδοτικότητα των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέεται με την ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του πολιτιστικού τουρισμού, ο οποίος λαμβάνει όλο και περισσότερη φήμη τα τελευταία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη ζήτηση για νέα τουριστικά προϊόντα που προσφέρουν ποιότητα και νέες εμπειρίες για τουρίστες με υψηλότερες προσδοκίες.

Συγκεκριμένα, ο πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη σύνδεση των τοπικών και εθνικών οικονομιών. Αυτή η διασύνδεση είναι ακόμα πιο σημαντική για χώρες όπως η Ελλάδα που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες όπως ανέφερα παραπάνω. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο άτλαντα δεδομένων, το 2017 ο τουρισμός στην Ελλάδα συνέβαλε με ποσοστό 19,7% στο ΑΕΠ της χώρας.

Πριν παρουσιάσουμε κάποιους από τους στόχους του στρατηγικού μας σχεδίου για τον πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή της Πρέβεζας πρέπει πρώτα να συζητηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο του σχεδίου.

Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και να γίνει αποφασιστικής σημασίας για τη βελτίωση της ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Πρέπει να υπάρξει πλήρης καταγραφή, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής έτσι ώστε να είναι δυνατή η διάσωση, η διατήρηση και η ανάδειξη του. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι, η ανάδειξη των μνημείων όχι μόνο θα αυξήσει το τοπικό ενδιαφέρον αλλά και τις γνώσεις του για την τοπική του κληρονομιά. Για αυτό το λόγο, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί μια επιτυχημένη διαφήμιση για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι να κινητοποιηθούν οι τοπικές αλλά και εθνικές αρχές ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν οι πολιτιστικοί πόροι για την τουριστική ανάπτυξη.

Η τοπική κοινωνία θα επηρεαστεί τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Πρώτον, επειδή υπάρχει η ανάγκη συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στα πολιτιστικά δρώμενα και δεύτερον, διότι οι εκδηλώσεις θα προσφέρουν νέα πολιτιστικά προϊόντα που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία στην περιοχή μέσω του τουρισμού και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα:

α) Η εμφάνιση νέων προορισμών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα προσελκύσει τουρίστες που αναζητούν νέες εμπειρίες. Η προώθηση φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα έχει θετικό αντίκτυπο στους σημαντικούς, ιστορικούς προορισμούς της περιοχής της Πρέβεζας, όπως η αρχαία Νικόπολη, η αρχαία Κασσώπη, το Μνημείο Ζαλόγγου, ο Βενετσιάνικος Πύργος του Ρολογιού της Πρέβεζας, τα κάστρα καθώς και οι πολυάριθμες εκκλησίες και μοναστήρια.

β) Οι δράσεις πολιτισμού, ειδικά στον τουριστικό τομέα, προσελκύουν τουρίστες με υψηλότερα εισοδήματα και επίπεδα εκπαίδευσης που συνήθως επεκτείνουν τη διαμονή τους σε ένα συγκεκριμένο μέρος και συμμετέχουν σε περαιτέρω δραστηριότητες. Οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή της Πρέβεζας προέρχονται από τις βαλκανικές χώρες που ενδιαφέρονται κυρίως για παραθαλάσσιο τουρισμό.

γ) Η οργάνωση δράσεων δημιουργεί νέες προοπτικές απασχόλησης για ειδικευμένο προσωπικό όπως και την επιστροφή των νέων τοπικών ταλέντων στην περιοχή. Δεδομένου ότι η Ελλάδα πλήγηκε από την οικονομική κρίση, η νεολαία δεν έχει πολλές επιλογές όσον αφορά την απασχόληση. Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι περισσότεροι ειδικευμένοι νέοι, προτιμούν να εργάζονται σε οικονομικά ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο στρατηγικό σχέδιο του ΑΡΩΓΟΥ συμπεριλαμβάνεται ο καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων. Προτείνονται πολυάριθμοι μακροπρόθεσμοι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν μετά από επιτυχημένες πολιτιστικές δραστηριότητες μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο τριών έως πέντε ετών:

1) Δημιουργία Ταυτότητας Προορισμού για την περιοχή της Πρέβεζας.

2) Δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος για την ετήσια υλοποίηση Φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

3) Συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία και ταξιδιωτικούς πράκτορες για την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Πρέβεζας με σκοπό την επίσκεψη και ίσως τη συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να συμπεριληφθούν καινοτόμες δράσεις και το σημαντικότερο είναι ότι το πρόγραμμα θα φέρει κέρδος με χαμηλό κόστος.

4) Πολιτιστική και οικονομική αξιοποίηση των σημαντικότερων μνημείων της περιοχής.

5) Εμφάνιση νέων προορισμών και παράταση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή της Πρέβεζας.

6) Προώθηση τοπικών προϊόντων. Τα αρχικά τοπικά προϊόντα που μπορούν να συμπεριληφθούν στην προωθητική ενέργεια είναι τα τοπικά ποτά, η γαστρονομία και το χαβιάρι του Αμβρακικού Κόλπου “Αυγοτάραχο”.

7) Ευκαιρίες για ενδιαφερόμενους φορείς να επενδύσουν στην περιοχή.

Το παρόν άρθρο αναγνώρισε την ανάγκη βιωσιμότητας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία περισσότερων πλεονεκτημάτων για την τοπική κοινωνία. Ο τουρισμός είναι ο κύριος άξονας της ελληνικής οικονομίας εν γένει και ιδιαίτερα για τον Νομό Πρέβεζας.

 

Λαμπρακούλης Γεώργιος
Ιδρυτής και Διαχειριστής του ΑΡΩΓΟΥ

Κοινοποιήστε:
  • 6
    Shares
Κατηγορίες: GreekΑΡΩΓΟΣ NEWS