Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο

Ο «ΑΡΩΓΟΣ» είναι ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΚΕ) και συνίσταται γενικά στην έρευνα, μελέτη, επικοινωνία, και παρέμβαση πάνω σε θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω της ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεισφέροντας στην προσπάθεια για κοινωνική ευημερία. Ένας από τους στόχους του οργανισμού μας είναι η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων μέσω της δημιουργίας μιας σειράς καινοτόμων πολιτιστικών δράσεων για την προσέλκυση τουριστών και την οικονομική βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα ανάπτυξης και να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο επιτυχίας για την βελτίωση της ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών. Τέλος, προσδοκούμε να θέσουμε σε βάθος χρόνου, τους σκοπούς, τους στόχους, τις προδιαγραφές και τις δράσεις που θα βοηθήσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στην χώρα μας μέσω της χάραξης ενός οργανωμένου πολιτιστικού και τουριστικού σχεδιασμού.

Γεώργιος Λαμπρακούλης
Ιδρυτής και Διαχειριστής

Κοινοποιήστε:
  • 223
    Shares